...
Program Agroenergia – dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla rolników | FORGA
639
post-template-default,single,single-post,postid-639,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Program Agroenergia – dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla rolników

W październiku ruszył nabór wniosków do pierwszej części programu Agroenergia. To projekt dofinansowań dla rolników organizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. W ramach Agroenergii 2021 rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła lub instalacji hybrydowych. Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie udziału OZE w działalności rolniczej.

Kto może się starać o dofinansowanie?

Aby wziąć udział w programie, trzeba spełnić kilka warunków. Agronergia dedykowana jest osobom fizycznym lub prawnym (spółkom prawnym, przedsiębiorstwom rolniczym) będącymi właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Działalność rolniczą w obu przypadkach należy prowadzić minimum rok przed złożeniem wniosków.

Różnica w dofinansowaniu

W poprzedniej edycji rolnicy mogli otrzymać zwrot nawet do 40% poniesionych kosztów kwalifikowanych na instalacje fotowoltaiczne. W tym roku kwota do uzyskania wynosi:

  • 20%, ale nie więcej niż 15 tysięcy w przypadku instalacji o mocy >10 ≤ 30 kW,
  • 30%, ale nie więcej niż 25 tysięcy w przypadku instalacji o mocy >30 ≤ 50 kW.

Wymagania programu Agroenergia 2021

Wnioskując o dotację, warto zaznajomić się z wymaganiami, jakie stawia program. Między innymi jest to:

  • zobowiązanie do korzystania przez minimum 3 lata z zakupionej instalacji,
  • rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku – koszty poniesione przed dniem złożenia nie są wliczane w pulę refundacji,
  • brak korzyści wynikających z udziału w innych programach dofinansowań bezzwrotnych, takich jak Mój Prąd,
  • moc instalacji nie może być niższa niż 10 kW i nie większa niż 50 kW,
  • elementy konstrukcyjne muszą być zainstalowane jako nowe, a data produkcji nie może przekraczać 24 miesięcy.

Należy również pamiętać o tym, że dotacja ma formę refundacji kosztów po skończonej inwestycji oraz wyklucza się z uzyskaniem ulgi rolnej. Choć zmiany w programie są wyraźne, a wymagania rygorystyczne, Agroenergia cieszy się popularnością wśród rolników planujących modernizację gospodarstwa i zwiększenie udziału OZE w produkcji rolnej.Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.