Decyzja środowiskowa przy budowie farmy fotowoltaicznej – kiedy jest wymagana? | FORGA
560
post-template-default,single,single-post,postid-560,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Decyzja środowiskowa przy budowie farmy fotowoltaicznej – kiedy jest wymagana?

Decyzja środowiskowa przy budowie farmy fotowoltaicznej – kiedy jest wymagana?

Planując budowę farmy fotowoltaicznej możliwe jest, że będziemy musieli wnioskować o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja ta ma za zadanie określić, w jaki sposób wykonać planowaną inwestycję bez nadmiernej szkody dla środowiska. Ustawa z 2008 roku wyszczególnia dwa przypadki, w których uzyskanie w ten sposób akceptacji planów budowlanych jest niezbędne, aby zacząć realizację projektów. Należą do nich:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (na przykład autostrady, oczyszczalnie ścieków, elektrownie jądrowe, składowiska odpadów, lotniska i inne),

  • rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (na przykład elektrownie wodne, parkingi, wyciągi narciarskie i inne).

Wnioskując o wydanie decyzji środowiskowej, dowiemy się, w jaki sposób inwestycja będzie oddziaływać na stan krajobrazu, zdrowie i życie ludzi, populację zwierząt (szczególnie dotyczy to obszarów chronionych), ryzyko awarii oraz poznamy niezbędną częstotliwość monitorowania przedsięwzięcia.

Farmy fotowoltaiczne a decyzja środowiskowa

To, czy będziemy musieli składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, zależy od wielkości farmy oraz specyfikacji terenu, na którym ma stanąć. W przypadku inwestycji mającej powstać na obszarze chronionym wielkość wynosi 0,5 hektara i więcej, a dla pozostałych ziem 1 hektar lub więcej. Po dezycję należy zgłosić się do Urzędu Gminy lub Miasta, który wyda ją po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Warto wiedzieć, że obszar zabudowy należy obliczyć wraz transformatorami, drogą dojazdową oraz pozostałą infrastrukturą niezbędną do uruchomienia elektrowni słonecznej.

Niezbędne dokumenty

Gdy już ustalimy, że w przypadku naszej inwestycji niezbędne będzie otrzymanie decyzji środowiskowej, należy sporządzić dokładną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Farmy fotowoltaiczne co do zasady przynależą do drugiej kategorii przedsięwzięć określonych ustawą z 2008 roku, czyli mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego może się zdarzyć tak, że do otrzymania decyzji nie będzie konieczna ocena oddziaływania na środowisko, a wystarczy sama KIP wraz z mapami ewidencyjnymi.

Masz dodatkowe pytania dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!